Điện áp cao 220VAC 432chips/m COB Strip 12W

Điện áp cao 220VAC 432chips/m COB Strip 12W

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
30M CC 480 chip/m Dải COB 10W 48V

30M CC 480 chip/m Dải COB 10W 48V

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
15M CC 360 chip/m Dải COB 10W 24V

15M CC 360 chip/m Dải COB 10W 24V

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
RGBCCT 840 chip/m Dải COB 25W 24V

RGBCCT 840 chip/m Dải COB 25W 24V

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
RGBW 896 chip/m Dải COB 20W 24V

RGBW 896 chip/m Dải COB 20W 24V

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
TW 608 chip/m Dải COB 22W 24V CIR90

TW 608 chip/m Dải COB 22W 24V CIR90

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
Dải RGB 480chip/m COB 15W 24V

Dải RGB 480chip/m COB 15W 24V

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
Dải RGB 810chip/m COB 15W 12V

Dải RGB 810chip/m COB 15W 12V

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
Dải RGB 840chip/m COB 15W 24V

Dải RGB 840chip/m COB 15W 24V

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
10MM 480 chip/m Dải COB 12W 12/24V CIR90

10MM 480 chip/m Dải COB 12W 12/24V CIR90

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
4MM 480 chip/m Dải COB 6W 12/24V CIR90

4MM 480 chip/m Dải COB 6W 12/24V CIR90

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có alu
320 chip/m COB Dải 9.6W 12/24V CIR90

320 chip/m COB Dải 9.6W 12/24V CIR90

ỨNG DỤNG Dòng COB Strip linh hoạt có thiết kế không có chấm độc đáo tạo ra các đường ánh sáng rõ ràng có hoặc không có
 1   2   …   3 

Xếp hạng Từ khoá Tìm kiếm Hôm nay

Danh sách xếp hạng từ khóa tìm kiếm của tuần này

Danh sách xếp hạng từ khóa tìm kiếm của tháng này

top