Cree sẽ đổi tên thành Wolfspeed, hướng tới thế hệ chất bán dẫn thứ ba

Ngày phát hành:2021-03-10 10:10

Sáng nay (29), Cree đã chính thức xác nhận và đưa ra tin tức này:From Cree to Wolfspeed.Cree cho biết họ sẽ chính thức đổi tên thành Wolfspeed vào cuối năm nay!

Trong lĩnh vực cacbua silic (SiC), Cree có thể được mô tả như một công ty tiên phong và dẫn đầu trong sự phát triển của toàn ngành, có lợi thế dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực chất nền và chất kết dính. Động thái đổi tên này của Cree cũng cho thấy rằng nó được xác định để hướng tới thế hệ thứ 3. Việc xác định chất bán dẫn.


top